Esophageal atresia/tracheoesophageal Fistula/VACTERL Phillippines

Philippines FACEBOOK Group – Atresia / tracheoesophageal Fistula / VACTERL

Ito ay grupo para sa mga bata,matanda at pamilya o kamaganak o nagaalaga na apektado sa sakit na Esophageal Atresia / Tracheoesophageal fistula at VACTERL

Ito ay para makatulong,magbigbigay informasyon o magbabagi ng mga experiences para sa isa’t isa.

Napaka bihira ang pagkakaroon ng ganitong anomalya o sakit kaya napakalaking tulong ito para sa mga nanay madalas na nangangapa,nahihirapan,nalulungkot o feeling nagiisa sa sitwasyon.